.
MUSICA DA CHIESA - SOUBOR HISTORICKÝCH NÁSTROJŮ

hlavní stránka
objednat koncert


Tomáš Najbrt

Tomáš Najbrt
.
(*1951) vystudoval na pražské Státní konzervatoři hru na klasickou kytaru a kompozici. Po absolutoriu se zabýval různými projekty v oborech staré a lidové hudby, pokračoval v soukromém studiu hry na loutnu v Polsku a Německu a prošel také jazzovou a rockovou praxí.

Deset let hrál continuo na teorbu v souboru Musica Antiqua Praha. Pozdější studium na Hochschule für Kirchenmusik Herford zahrnovalo především hru na varhany a na loutnu, kompozici a dirigování. Osm let působil jako celocírkevní hudební kantor v evangelické církvi. V současné době vede pěvecké sbory, je stálým členem souboru Ritornello a spolupracuje s dalšími soubory a sólisty.